Målgruppe

Hovedforløb

EUX

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

5 timer 30 minutter

Uddannelse

Den pædagogiske assistentuddannelse

Velfærdsteknologi (Øst)

En opgave der aktiverer eleverne før, under og efter Videnscentret har TechTime. TechTimen handler om velfærdsteknologi og hjælpemidler indenfor sundhedssektoren og det pædagogiske område. Videnscentret viser hjælpemidler og velfærdsteknologier frem og diskuterer, hvad de skal bruges til, og hvem der kan bruge dem. Seerne er meget velkomne til at stille spørgsmål undervejs i programmet

Beskrivelse

Opgaven har et før, under og efter element, hvor eleverne ska høre podcasts, se instruktionsfilm og efterfølgende reflektere over, hvad de har set og hørt.
Indholdet og emner i programmet varierer fra gang til gang, da det ofte er Social- og Sundhedsskoler, der efterspørger en TechTime og komme med ønsker til emnet.
TechTimen vender løbende tilbage, så hold øje med kalenderen på Facebook eller Videnscenterportalen

Læringsmål

  • Digital Kultur 6. Eleven kan anvende viden om velfærdsteknologi, sociale- og digitale medier som hjælpemiddel til øget selvhjulpenhed og styrket livskvalitet hos den pædagogiske målgruppe
  • Arbejdsmiljø og ergonomi 2. Eleven kan selvstændigt planlægge at arbejde med forflytningsopgaver herunder forebygge arbejdsbetingede belastninger og arbejdsulykker ved hjælp af velfærdsteknologi, hjælpemidler og ergonomiske teknikker

Materialet er blevet downloadet af 6 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.