Målgruppe

EUD GF2

EUX

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

5 timer

Uddannelse

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Velfærdsteknologi (Øst)

I denne opgave skal eleverne arbejde i grupper og udforske sygdomme, som de skal selv skal finde i app’en ”Kroppens Anatomi AR” og besvare en række spørgsmål, der ligger sig op ad kompetencemålene.

Beskrivelse

Som underviser kan man vælge at tildele eleverne nogle sygdomme, hvis man vil sikre, at alle bliver dækket.

Vi anbefaler dog at eleverne selv udforske og udvælger, så man derved får brugt 21st Century Skills bedst muligt.

Ønsker du at arbejde (videre) med det 21. århundredes kompetencer, så indgår denne Videnskonstruktion og Kollaboration i forløbet.
Du kan læse mere om kompetencen her:

Kollaboration
Videnskonstruktion

Læringsmål

  • Kompetencemål 3) Eleven kan gengive kroppens opbygning, organsystemer og basale funktioner, samt i kendte situationer videregive observationer og handle fagligt relevant på livsstilsrelaterede sygdomme og de hyppigst forekommende symptomer på demens
  • Kompetencemål 5) Eleven kan medvirke til at igangsætte enkle sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende aktiviteter, samt reflektere over kost og motions betydning for livskvalitet, fysisk, psykisk og social sundhed for en udvalgt målgruppe.
Materialet er blevet downloadet af 5 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.