Målgruppe

Hovedforløb

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

10 timer 30 minutter

Uddannelse

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Velfærdsteknologi (Øst)

forløbet her giver eleverne mulighed, for at afprøve forskellige velfærdsteknologiske løsninger, de vurdere og forholde sig konstruktiv kritisk til velfærdsteknologi.

Beskrivelse

Forløbet strækker sig over 2 dage og kan bruges til de målløse valgfag eller kan implementeres i eksisterende temaer, eksempelvis Fremtidens SOSU. Opgaverne i forløbet kan sagtens bruges uafhængigt af hinanden, andre steder i uddannelsen.
Forløbet er bygget op af følgende elementer, som alle kan downloades:
1. Hvad er velfærdsteknologi – powerpoint inklusiv små filmklip
2. Afprøvning af forskellige velfærdsteknologier, herunder refleksioner og etiske dilemmaer
3. VTV- velfærdsteknologisk vurdering
4. Innovation og designprocesser

Ønsker du at arbejde (videre) med det 21. århundredes kompetencer, så indgår denne Teknologi i forløbet.
Du kan læse mere om kompetencen her Teknologi

Læringsmål

  • 10. Eleven kan anvende viden om arbejdsmiljø og ergonomi ti selvstændigt at planlægge og udføre forflytningsopgaver, herunder forebygge arbejdsbetingede belastninger og arbejdsulykker ved hjælp af velfærdsteknologi, hjælpemidler og ergonomiske teknikker.
  • Eleven kan anvende viden om velfærdsteknologi til at finde, sammenligne og vejlede borgeren i brugen af teknologi, der kan understøtte borgerens funktionsevne og mestring af hverdagslivet.

Materialet er blevet downloadet af 17 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.