Målgruppe

Hovedforløb

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

10 timer

Uddannelse

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Velfærdsteknologi (Øst)

forløbet her giver eleverne mulighed, for at afprøve forskellige velfærdsteknologiske løsninger, de vurdere og forholde sig konstruktiv kritisk til velfærdsteknologi.

Beskrivelse

Forløbet strækker sig over 2 dage og kan bruges til de målløse valgfag eller kan implementeres i eksisterende temaer, eksempelvis Fremtidens SOSU. Opgaverne i forløbet kan sagtens bruges uafhængigt af hinanden, andre steder i uddannelsen.
Forløbet er bygget op af følgende elementer, som alle kan downloades:
1. Hvad er velfærdsteknologi – powerpoint inklusiv små filmklip
2. Afprøvning af forskellige velfærdsteknologier, herunder refleksioner og etiske dilemmaer
3. VTV- velfærdsteknologisk vurdering
4. Innovation og designprocesser

Ønsker du at arbejde (videre) med det 21. århundredes kompetencer, så indgår denne Teknologi i forløbet.
Du kan læse mere om kompetencen her Teknologi

Læringsmål

  • 10. Eleven kan anvende viden om funktionsevne, forflytning, lejring, mobilisering samt hjælpemidler og velfærdsteknologi til at tilrettelægge pleje- og omsorgsopgaver med fokus på borgerens/patientens mestringsevne.

Materialet er blevet downloadet af 18 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.