SSA – Velfærdsteknologi – design – innovation

Målgruppe

Hovedforløb

Fag / Emner

Omsorg, sundhed og Pædagogik

Varighed

10 timer

Fagområde

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Velfærdsteknologi (Øst)

En opgave der giver eleverne mulighed for at afprøve forskellige slags velfærdsteknologier, vurdere disse og forholde sig konstruktiv kritisk til velfærdsteknologi. Igennem samarbejde med studerende fra DTU (Design og innovation), får eleverne mulighed for at arbejde innovative metoder og designprocesser.

Dette forløb er blevet downloadet af 1 bruger

Læringsmål

  • 12) Eleven kan selvstændigt anvende relevant velfærdsteknologi samt tage initiativ til implementering af ny viden og teknologi.
  • 2. Eleven kender sundhedsteknologi herunder telemedicin og kan forklare, hvordan social- og sundhedsassistenten medvirker ved implementering af nye sundhedsteknologiske løsninger på arbejdspladsen.
  • 3. Eleven kan forklare, hvordan social- og sundhedsassistenten vejleder og instruerer borgere, pårørende og kolleger i forhold til anvendelse af forskellige typer af teknologiske løsninger til specifikke målgrupper.
  • 4. Eleven kan forklare, hvad der fremmer og hæmmer forandringsprocesser, og hvordan social- og sundhedsassistenten kan indgå i dialog med kolleger om forandringsprocesser ved implementering af velfærdsteknologiske løsninger, og hvordan velfærdsteknologiske løsninger kan bidrage til faglig kvalitet, effektiv ressourceudnyttelse og trivsel på arbejdspladsen.

Beskrivelse

Forløbet strækker sig over 2 dage og kan bruges til de målløse valgfag eller kan implementeres i eksisterende temaer, eksempelvis Fremtidens SOSU. Men opgaverne i forløbet kan sagtens bruges uafhængigt af hinanden, andre steder i uddannelsen.
Forløbet er bygget op af følgende elementer, som alle kan downloades
1. Hvad er velfærdsteknologi - powerpoint inklusiv små filmklip
2. Afprøvning af forskellige velfærdsteknologier, herunder refleksioner og etiske dilemmaer
3. VTV- velfærdsteknologisk vurdering
4. Innovation og designprocesser

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.