Målgruppe

Hovedforløb

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

52 timer 30 minutter

Uddannelse

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Velfærdsteknologi (Øst)

En yngre mand med muskelsvind ønsker at flytte hjemmefra, men kan kun tilbydes plejehjemsplads. Hvad skal der til for, at han kan klare sig i en selvstændig bolig. Innovation, velfærdsteknologi, digital, hjælpemidler, refleksion

Beskrivelse

Jakob føler, at han aldrig har haft en ungdom, da han aldrig har kunnet klare sig selv. Han vil gerne opleve selvstændigheden i at kunne bo alene og klare sig på egen hånd. Derfor er han kommet med i et projekt, hvor kommunen skal bygge nye handicapvenlige boliger og de har valgt bla. at bruge ham som udgangspunkt.

Læringsmål

  • Kompetencemål 6. Eleven kan i det rehabiliterende arbejde understøtte borgeren i intellektuelle, sociale, kulturelle, fysiske og kreative aktiviteter med respekt for borgerens ressourcer og selvbestemmelsesret herunder inddrage pårørende.
  • Kompetencemål 11. Eleven kan selvstændigt anvende relevant velfærdsteknologi og digitale hjælpemidler.
  • Kompetencemål 13. Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre udvikle et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø.

Materialet er blevet downloadet af 8 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.