Skab en ungdomsbolig til en ung mand med muskelsvind, SSH

Målgruppe

Hovedforløb

Fag / Emner

Omsorg, sundhed og Pædagogik

Varighed

52 timer 30 minutter

Fagområde

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Velfærdsteknologi (Øst)

En yngre mand med muskelsvind ønsker at flytte hjemmefra, men kan kun tilbydes plejehjemsplads. Hvad skal der til for, at han kan klare sig i en selvstændig bolig. Innovation, velfærdsteknologi, digital, hjælpemidler, refleksion

Dette forløb er blevet downloadet af 7 brugere

Læringsmål

  • Kompetencemål 6. Eleven kan i det rehabiliterende arbejde understøtte borgeren i intellektuelle, sociale, kulturelle, fysiske og kreative aktiviteter med respekt for borgerens ressourcer og selvbestemmelsesret herunder inddrage pårørende.
  • Kompetencemål 11. Eleven kan selvstændigt anvende relevant velfærdsteknologi og digitale hjælpemidler.
  • Kompetencemål 13. Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre udvikle et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø.

Beskrivelse

Jakob føler, at han aldrig har haft en ungdom, da han aldrig har kunnet klare sig selv. Han vil gerne opleve selvstændigheden i at kunne bo alene og klare sig på egen hånd. Derfor er han kommet med i et projekt, hvor kommunen skal bygge nye handicapvenlige boliger og de har valgt bla. at bruge ham som udgangspunkt.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.