Målgruppe

Hovedforløb

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

52 timer 30 minutter

Uddannelse

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Velfærdsteknologi (Øst)

En yngre mand med muskelsvind ønsker at flytte hjemmefra, men kan kun tilbydes plejehjemsplads. Hvad skal der til for, at han kan klare sig i en selvstændig bolig. Innovation, velfærdsteknologi, digital, hjælpemidler, refleksion

Beskrivelse

Jakob føler, at han aldrig har haft en ungdom, da han aldrig har kunnet klare sig selv. Han vil gerne opleve selvstændigheden i at kunne bo alene og klare sig på egen hånd. Derfor er han kommet med i et projekt, hvor kommunen skal bygge nye handicapvenlige boliger og de har valgt bla. at bruge ham som udgangspunkt.

Læringsmål

  • Kompetencemål 5. Eleven kan selvstændigt arbejde med borger- og patientrettet forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering i forhold til de hyppigst forekommende fysiske og psykiske sygdomme og funktionsnedsættelser.
  • Kompetencemål 7. Eleven kan selvstændigt og i et tværprofessionelt samarbejde tilrettelægge, gennemføre og evaluere sociale, kulturelle, fysiske og kreative aktiviteter både for enkeltpersoner og grupper i et rehabiliterende perspektiv.
  • Kompetencemål 12. Eleven kan selvstændigt anvende relevant velfærdsteknologi samt tage initiativ til implementering af ny viden og teknologi.

Materialet er blevet downloadet af 12 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.