Målgruppe

Hovedforløb

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

52 timer 30 minutter

Uddannelse

Den pædagogiske assistentuddannelse

Velfærdsteknologi (Øst)

Jakob føler, at han aldrig har haft en ungdom, da han aldrig har kunnet klare sig selv. Han vil gerne opleve selvstændigheden i at kunne bo alene og klare sig på egen hånd. Innovation, velfærdsteknologi, digital, hjælpemidler, refleksion

Beskrivelse

Jakob føler, at han aldrig har haft en ungdom, da han aldrig har kunnet klare sig selv. Han vil gerne opleve selvstændigheden i at kunne bo alene og klare sig på egen hånd. Derfor er han kommet med i et projekt, hvor kommunen skal bygge nye handicapvenlige boliger og de har valgt bla. at bruge ham som udgangspunkt.

Læringsmål

  • Kompetencemål 7. Eleven kan i samarbejde med andre selvstændigt understøtte den pædagogiske målgruppes evne til at kommunikere og indgå i sociale fællesskaber
  • Kompetencemål 10. Eleven kan selvstændigt understøtte den pædagogiske målgruppes mestring af opgaver og udfordringer i dagligdagen.
  • Digital Kultur: 6. Eleven kan vurdere og begrunde behovet for velfærdsteknologi, sociale- og digitale medier som hjælpemiddel til øget selvhjulpenhed og styrket livskvalitet hos den pædagogiske målgruppe.

Materialet er blevet downloadet af 7 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.