Målgruppe

EUD GF2

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

1 timer 30 minutter

Uddannelse

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Velfærdsteknologi (Øst)

En simuleringsopgave, der åbner op for refleksion og læring på baggrund af en given situation

Beskrivelse

Simulering giver en hel anden indlevelse end i et normalt rollespil, hvis det udføres korrekt. Debriefingen er også et unikt værktøj til at skabe refleksion over egen læring og ens handlinger. Denne opgave kan have forskellige fokus afhængig af, hvilke mål underviseren ønsker at fokusere på. Det er en af styrkerne ved simulation, at det samme scenarie kan have mange forskellige mål og dermed også meget forskellige læringsudbytte

Læringsmål

  • Kompetencemål 4: Vejlede borgeren i brugen af velfærdsteknologiske hjælpemidler, samt vejlede og støtte borgere i kontakten med det digitale Danmark
  • Vidensmål 10: Arbejdsrelaterede digitale og velfærdsteknologiske
  • Færdighedsmål 1: Normalt forekommende arbejdsredskaber, hjælpemidler og velfærdsteknologi
  • Kompetencemål 7: Udøve jobfunktionen under hensynstagen til de sikkerhedsmæssige, arbejdsmiljømæssige, ergonomiske og hygiejniske principper
  • Vidensmål 11: Fysiske lovmæssigheder og gældende ergonomiske principper ved personlig og praktisk hjælp med og uden hjælpemidler
  • Færdighedsmål 7: Demonstration af, hvordan man indretter arbejdspladsen og bruger sin krop under hensynstagen til de sikkerhedsmæssige, arbejdsmiljømæssige og ergonomiske regler

Materialet er blevet downloadet af 19 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.