Målgruppe

Hovedforløb

EUX

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

3 timer

Uddannelse

Den pædagogiske assistentuddannelse

Velfærdsteknologi (Øst)

Forløb til at arbejde med 360° filmene ’2. Børnehave – dialog med børnene’ og ’4. afslutning af samling’ på Xpander fra Take a Walk.

Beskrivelse

Forløbet består af 2 opgaver. Eleverne kan enten selv vælge, hvilken opgave de finder mest meningsfuld, underviser kan vælge, eller eleverne kan arbejde med begge opgaver. Opgaverne lægger forskelligt perspektiv på filmene, så man kan med fordel lade nogen arbejde med opgave 1 og andre arbejde med opgave 2 og derefter lade eleverne sammenligne deres besvarelser.

 

Opgave 1: (Voksenperspektiv) Med afsæt i SM(I)TTE-modellen skal eleverne kigge efter tegn på at samlingen lever op til sine formål og begrunde en eventuel forbedring af aktiviteten samling.

 

Opgave 2: (Børneperspektiv) Her kan eleverne træne den objektive beskrivelse og øve sig på at observere et barn. De følger et barn på tværs af de to film.

Læringsmål

  • Kulturelle udtryksformer og aktiviteter 8. Eleven kan anvende viden om den pædagogiske målgruppes forudsætninger, til selvstændigt at planlægge og igangsætte aktiviteter, der medinddrager og understøtter målgruppens autonomi, integritet og værdighed.
  • Kulturelle udtryksformer og aktiviteter 9. Eleven kan anvende viden om kulturæstetiske processer, til selvstændigt og i samarbejde med andre at arbejde målrettet med aktiviteter, som fremmer målgruppens dannelse og sociale kompetencer.
  • Trivsel, udvikling, læring og dannelse hos små børn 1. Eleven kan anvende viden om barnets psykologiske, sociale og kognitive læreprocesser til at vælge aktiviteter og redskaber, der understøtter trivsel, udvikling, læring og dannelse.
  • Kommunikation i den pædagogiske praksis 2. Eleven kan anvende viden om verbal og non-verbal kommunikation, til at indgå i professionelle relationer med den pædagogiske målgruppe.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.