Målgruppe

Hovedforløb

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

4 timer 00 minutter

Uddannelse

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Velfærdsteknologi (Øst)

DigiRehab er et redskab til digitalt understøttet træning målrettet ældre i hjemmeplejen. Det er meget udbredt i danske kommuner som redskab i rehabiliteringen af borgere i eget hjem. Fysisk aktivitet, træning, hjemmepleje, livskvalitet, refleksion

Beskrivelse

Eleverne bliver guidet igennem oprettelsen, screening og udførsel af træningsprogram til en borger

Læringsmål

  • Kompetencemål 4. Eleven kan selvstændigt udføre praktisk og personlig hjælp, omsorg og pleje til borgere ud fra en rehabiliterende tilgang.
  • 6. Eleven kan i det rehabiliterende arbejde understøtte borgeren i intellektuelle, sociale, kulturelle, fysiske og kreative aktiviteter med respekt for borgerens ressourcer og selvbestemmelsesret herunder inddrage pårørende
  • 11. Eleven kan selvstændigt anvende relevant velfærdsteknologi og digitale hjælpemidler.

Materialet er blevet downloadet af 18 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.