Målgruppe

Hovedforløb

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

4 timer 00 minutter

Uddannelse

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Velfærdsteknologi (Øst)

DigiRehab er et redskab til digitalt understøttet træning målrettet ældre i hjemmeplejen. Det er meget udbredt i danske kommuner som redskab i rehabiliteringen af borgere i eget hjem. Fysisk aktivitet, træning, hjemmepleje, livskvalitet, refleksion

Beskrivelse

Eleverne bliver guidet igennem oprettelsen, screening og udførsel af træningsprogram til en borger.

Læringsmål

  • Kompetencemål 5. Eleven kan selvstændigt arbejde med borger- og patientrettet forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering i forhold til de hyppigst forekommende fysiske og psykiske sygdomme og funktionsnedsættelser.
  • 7. Eleven kan selvstændigt og i et tværprofessionelt samarbejde tilrettelægge, gennemføre og evaluere sociale, kulturelle, fysiske og kreative aktiviteter både for enkeltpersoner og grupper i et rehabiliterende perspektiv.
  • 8. Eleven kan selvstændigt indgå i en tværprofessionel og tværsektoriel indsats med henblik på at koordinere og sikre et sammenhængende patient- og borgerforløb.
  • 12. Eleven kan selvstændigt anvende relevant velfærdsteknologi samt tage initiativ til implementering af ny viden og teknologi.

Materialet er blevet downloadet af 16 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.