Målgruppe

Hovedforløb

EUX

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

7 timer 00 minutter

Uddannelse

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Velfærdsteknologi (Øst)

To opgaver, hvor eleverne skal arbejde med cases, der tager udgangspunkt i Videnscenterets VR scenarier fra psykiatrien. Opgaverne handler om refleksionsmodellen i forhold til medicinhåndtering og støtte til psykosocial rehabilitering. Virtual Reality, psykosocial, bipolar, depressiv, medicin, medicinhåndtering

Beskrivelse

Opgaverne bygger videre på de cases, der hører til Videnscentrets VR scenarier fra psykiatrien. VR scenarierne er ikke nødvendige for at løse opgaverne, men kan sætte billeder på casepersonerne
Programmet er en installationsguide til VR

Læringsmål

  • 1 Eleven kan anvende viden om de hyppigst forekommende psykiske sygdomme og deres symptomer herunder demenssygdomme, skizofreni, affektive lidelser, angsttilstande, personlighedsforstyrrelser og dobbeltdiagnoser til selvstændigt at varetage sygepleje af borgere/patienter med psykisk sygdom.
  • 2 Eleven kan anvende viden om sygeplejefaglig teori, metode og vurdering, herunder jeg-støttende sygepleje, kognitiv tilgang og miljøterapi til at arbejde som kontaktperson og understøtte borge- rens/patientens rehabiliteringsproces og recovery.
  • Farmakologi og medicinhåndtering 4. Eleven kan anvende beregninger af medicin for at fremme patientsikkerheden og forebygge fejl ved medicinhåndtering.
  • 5. Eleven kan anvende viden om almen og speciel farmakologi, herunder psykofarmaka til at observere virkninger og bivirkninger samt forklare kontraindikationer, interaktioner og dispenseringsformer inden for de mest almindelige hovedgrupper, herunder hvilken betydning det har for observationen af borgere og patienter.
  • 6. Eleven kan anvende viden om sundhedspædagogiske metoder, redskaber og praksisformer, herunder vejledning, motivation og selvadministration i samarbejdet med borgere, patienter og pårørende i primær og sekundær sektor, herunder samarbejde med almen praksis til at øge kvaliteten og patientsikkerheden ved medicinhåndtering.
  • Psykisk sygdom og sygepleje 4. Eleven kan anvende viden om mestringsstrategier og den enkeltes psykosociale forudsætninger og udviklingsmuligheder til selvstændigt at indgå i et involverende samarbejde med borgeren/patienten om et forløb

Materialet er blevet downloadet af 23 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.