Psykiatri og farmakologi i VR, SSA

Målgruppe

EUX, Hovedforløb

Fag / Emner

Omsorg, sundhed og Pædagogik

Varighed

6 timer 30 minutter

Fagområde

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Velfærdsteknologi (Øst)

Det kan være svært for elever at få et konkret indblik i psykiatrien, før de står derude. Men igennem Videnscenterets VR psykiatriscenarier, kan de opleve 3 forskellige borgere med psykiske problemstillinger, som de kan arbejde med ud fra cases og arbejdsspørgsmål. Psykiatrien, medicin, medicinhåndtering, rehabilitering, farmakologi, psykosocial, bipolar, VR, Virtual Reality, refleksionsmodel, simulation

Dette forløb er blevet downloadet af 34 brugere

Læringsmål

  • 1 Eleven kan anvende viden om de hyppigst forekommende psykiske sygdomme og deres symptomer herunder demenssygdomme, skizofreni, affektive lidelser, angsttilstande, personlighedsforstyrrelser og dobbeltdiagnoser til selvstændigt at varetage sygepleje af borgere/patienter med psykisk sygdom.
  • 2 Eleven kan anvende viden om sygeplejefaglig teori, metode og vurdering, herunder jeg-støttende sygepleje, kognitiv tilgang og miljøterapi til at arbejde som kontaktperson og understøtte borge- rens/patientens rehabiliteringsproces og recovery.
  • 4. Eleven kan anvende beregninger af medicin for at fremme patientsikkerheden og forebygge fejl ved medicinhåndtering.
  • 5. Eleven kan anvende viden om almen og speciel farmakologi, herunder psykofarmaka til at observere virkninger og bivirkninger samt forklare kontraindikationer, interaktioner og dispenseringsformer inden for de mest almindelige hovedgrupper, herunder hvilken betydning det har for observationen af borgere og patienter.
  • 6. Eleven kan anvende viden om sundhedspædagogiske metoder, redskaber og praksisformer, herunder vejledning, motivation og selvadministration i samarbejdet med borgere, patienter og pårørende i primær og sekundær sektor, herunder samarbejde med almen praksis til at øge kvaliteten og patientsikkerheden ved medicinhåndtering.

Beskrivelse

I Videnscentrets VR scenarier fra psykiatrien kan eleven møde 3 borgere samt få en rundtur på et rigtigt psykiatrisk bosted. Det er muligt at låne VR briller af Videnscenteret, hvis I ikke selv har dem. Besøget hos borgeren er en ægte borger og ”Dorthe” (bipolar lidelse) og ”Sofie” (skizofreni) er skuespillere.
Eleven skal gerne have kendskab til udviklingspsykologi, stress-sårbarhedsmodellen, Jeg-støttende sygepleje, bipolar lidelse, skizofreni og psykoser

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.