Målgruppe

Hovedforløb

EUX

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

6 timer 30 minutter

Uddannelse

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Velfærdsteknologi (Øst)

Det kan være svært for elever at få et konkret indblik i psykiatrien, før de står derude. Men igennem Videnscenterets VR psykiatriscenarier, kan de opleve 3 forskellige borgere med psykiske problemstillinger, som de kan arbejde med ud fra cases og arbejdes spørgsmål. Filmene kan ses i Videnscenterets Psykiatri app til VR eller på YouTube.

Beskrivelse

I Videnscentrets VR scenarier fra psykiatrien kan eleven møde 3 borgere samt få en rundtur på et rigtigt psykiatrisk bosted. Besøget hos borgeren er en ægte borger og ”Dorthe” (bipolar lidelse) og ”Sofie” (skizofreni) er skuespillere. Filmene kan ses enten i Videnscenterets VR app Psykiatrien eller via YouTube, linket til playlisten er vedhæftet i lærevejledningen.

Eleven gerne have kendskab til udviklingspsykologi, stress-sårbarhedsmodellen, Jeg-støttende sygepleje, bipolar lidelse, skizofreni og psykoser inden brug af forløbet her.

Ønsker du at arbejde (videre) med det 21. århundredes kompetencer, så indgår denne Feedback og dialog i forløbet.
Du kan læse mere om kompetencen her: Feedback og dialog

Læringsmål

  • Eleven kan anvende viden om sygeplejefaglig teori, metode og vurdering, herunder jeg-støttende sygepleje, kognitiv tilgang og miljøterapi til at arbejde som kontaktperson og understøtte borgerens/patientens rehabiliteringsproces og recovery.
  • Eleven kan anvende beregninger af medicin for at fremme patientsikkerheden og forebygge fejl ved medicinhåndtering.
  • Eleven kan anvende viden om lovgivning, instrukser, vejledninger og lokale procedurer til at forklare social- og sundhedsassistentens ansvar medicinhåndtering i gældende praksis, herunder delegering, (UTH) til selvstændigt og i det tværfaglige samarbejde at kunne fremme patientsikkerheden og forebygge fejl ved medicin-håndtering i praksis, herunder dokumentere, indrapportere samt følge op på embedslægetilsyn.

Materialet er blevet downloadet af 56 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.