Målgruppe

EUD GF1

EUD GF2

Hovedforløb

EUX

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

6 timer

Uddannelse

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Den pædagogiske assistentuddannelse

Vis mere
Velfærdsteknologi (Øst)

SOSU FVH har afholdt en personaledag, der samlede alle ansatte fra skolens fire matrikler. Alle ansatte mødtes til en dag i skoven med fokus på bæredygtighed, herunder både individuel og fælles bæredygtighed. Den bagvedliggende tanke er, at det er en omfattende proces at ændre praksis, og det kræver input og engagement fra alle skolens aktører at tænke bæredygtighed ind på skolerne.

Beskrivelse

SOSU FVH har afholdt en personaledag, der samlede alle ansatte fra skolens fire matrikler. Alle ansatte mødtes til en dag i skoven med fokus på bæredygtighed, herunder både individuel og fælles bæredygtighed.

Program (se detaljer i det vedlagte materiale)

Formiddagen bestod af to korte og ét længere oplæg:

 • Det første korte oplæg satte fokus på, at mennesket er en integreret del af naturen. Lis Ellemand fra Natur & Udeliv, Vejle Kommune, fortalte om Store Grundet Sundhedsskov, der ligger op ad Vejle Sygehus. Sundhedsskoven er til formål at være et naturligt åndehul for alle slags borgere. Både dem, der ønsker at komme ned i gear og få ro på pulsen under åben himmel og dem, der er mere sårbare og udsatte, og som har sundheds- og trivselsmæssig gavn af ophold i skovens dybe stille ro.
 • I det andet korte oplæg fortalte Christian Greve, bæredygtighedskonsulent ved Videnscenter for Velfærdsteknologi , om bæredygtighed på SOSU-området.
 • I det tredje og længere oplæg videre gav Henrik Krogh sin viden om og værktøjer til at skabe langtidsholdbar arbejdsglæde. Han forklarede komplekse problemstillinger og indviklet hjernekemi, så alle deltagere kunne forstå stoffet og kunne anvende den nye viden. Han havde et fokus på bæredygtighed, herunder hvordan man som personale kan holde sig langtidsfrisk.

Eftermiddagen bestod af en “skattejagt”, hvor de ansatte var sammen på kryds og tværs af funktioner og matrikler. Sammen deltog de i en række forskellige aktiviteter:

 • Lave ‘natur-art’ (kreativt udtryk i skoven)
 • Samskabe skulptur ud fra temaet “bæredygtighed”
 • Digte sammen (til fælles skolesang, som dagen blev afsluttet med)
 • Deltage i samtalecafé ud fra FN’s verdensmål nr. 4
 • Deltage i skovbadning
 • Lave åndedrætsøvelser

Læringsmål

 • Det tværfaglige samarbejde styrkes ved at engagere sig på tværs af personalegrupper og matrikler.
 • Deltagerne styrker fællesskabsfølelsen gennem samskabelsesprocesser og kreativ udfoldelse i forbindelse med aktiviteter i naturen.
 • Deltagerne får viden om og erfaring med at skabe oplevelser i naturen.
 • Deltagerne får viden om bæredygtighed i relation til SOSU-området.
Skulptur: "Knivskarp bæredygtighed"

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.