Opgave til lukket psykiatrisk afdeling på Oringe, SSA

Målgruppe

EUX, Hovedforløb

Fag / Emner

Omsorg, sundhed og Pædagogik

Varighed

3 timer 30 minutter

Fagområde

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Velfærdsteknologi (Øst)

I opgaven skal eleverne ud fra nogle 360 graders film arbejde med en lukket psykiatrisk afdeling, hvor patienterne er på længere ophold med forskellige psykiske lidelser. Psykiatrien, VR, Virtual Reality, arbejdsmiljø, magtanvendelse, medicinering

Dette forløb er blevet downloadet af 10 brugere

Læringsmål

  • Kompetencemål 2. Eleven kan begrunde og selvstændigt tilrettelægge, udføre og evaluere sygepleje, der retter sig imod borgere og patienters grundlæggende behov ud fra en metodisk og rehabiliterende tilgang.
  • 5. Eleven kan selvstændigt arbejde med borger- og patientrettet forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering i forhold til de hyppigst forekommende fysiske og psykiske sygdomme og funktionsnedsættelser
  • 10. Eleven kan selvstændigt varetage medicindispensering og medicinadministration i henhold til gældende lovgivning og arbejdspladsens kliniske retningslinjer og procedurer
  • 14. Eleven kan med udgangspunkt i borgerens eller patientens ressourcer og hjælpemidler selvstændigt tilrettelægge sit eget og andres arbejde efter ergonomiske principper, arbejdspladsens arbejdsmiljøregler og sikkerhedsforanstaltninger.

Beskrivelse

Oringe Psykiatriske Hospital er en del af Psykiatrien i Region Sjælland. Opgaven går ud på at undersøge Oringe ud fra et fagligt synspunkt med udgangspunkt i nogle 360 graders film, som Videnscentret har lavet i samarbejde med Region Sjælland

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.