Opgave til Centerterapien Oringe Psykiatrisk Hospital, SSA

Målgruppe

EUX, Hovedforløb

Fag / Emner

Omsorg, sundhed og Pædagogik

Varighed

3 timer 30 minutter

Fagområde

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Velfærdsteknologi (Øst)

I opgaven skal eleverne ud fra nogle 360 graders film arbejde med en åbent psykiatrisk tilbud, hvor brugerne har deres daglige gang i et kreativt værksted, en cafe og en butik. Psykiatrien, terapi, VR, Virtual Reality, informationssøgning, arbejdsmiljø

Dette forløb er blevet downloadet af 7 brugere

Læringsmål

  • Kompetencemål 2. Eleven kan begrunde og selvstændigt tilrettelægge, udføre og evaluere sygepleje, der retter sig imod borgere og patienters grundlæggende behov ud fra en metodisk og rehabiliterende tilgang.
  • 5. Eleven kan selvstændigt arbejde med borger- og patientrettet forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering i forhold til de hyppigst forekommende fysiske og psykiske sygdomme og funktionsnedsættelser
  • 7. Eleven kan selvstændigt og i et tværprofessionelt samarbejde tilrettelægge, gennemføre og evaluere sociale, kulturelle, fysiske og kreative aktiviteter både for enkeltpersoner og grupper i et rehabiliterende perspektiv
  • 14. Eleven kan med udgangspunkt i borgerens eller patientens ressourcer og hjælpemidler selvstændigt tilrettelægge sit eget og andres arbejde efter ergonomiske principper, arbejdspladsens arbejdsmiljøregler og sikkerhedsforanstaltninger

Beskrivelse

Centerterapien på Oringe er en del af Psykiatrien i Region Sjælland.
Opgaven går ud på at undersøge Centerterapien ud fra et fagligt synspunkt med udgangspunkt i nogle 360 graders film, som Videnscentret har lavet i samarbejde med Region Sjælland

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.