Målgruppe

Hovedforløb

EUX

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

3 timer 30 minutter

Uddannelse

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Velfærdsteknologi (Øst)

I opgaven skal eleverne ud fra nogle 360 graders film arbejde med en åbent psykiatrisk tilbud, hvor brugerne har deres daglige gang i et kreativt værksted, en cafe og en butik. Psykiatrien, terapi, VR, Virtual Reality, informationssøgning, arbejdsmiljø

Beskrivelse

Centerterapien på Oringe er en del af Psykiatrien i Region Sjælland.
Opgaven går ud på at undersøge Centerterapien ud fra et fagligt synspunkt med udgangspunkt i nogle 360 graders film, som Videnscentret har lavet i samarbejde med Region Sjælland

Læringsmål

  • Kompetencemål 2. Eleven kan begrunde og selvstændigt tilrettelægge, udføre og evaluere sygepleje, der retter sig imod borgere og patienters grundlæggende behov ud fra en metodisk og rehabiliterende tilgang.
  • 5. Eleven kan selvstændigt arbejde med borger- og patientrettet forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering i forhold til de hyppigst forekommende fysiske og psykiske sygdomme og funktionsnedsættelser
  • 7. Eleven kan selvstændigt og i et tværprofessionelt samarbejde tilrettelægge, gennemføre og evaluere sociale, kulturelle, fysiske og kreative aktiviteter både for enkeltpersoner og grupper i et rehabiliterende perspektiv
  • 14. Eleven kan med udgangspunkt i borgerens eller patientens ressourcer og hjælpemidler selvstændigt tilrettelægge sit eget og andres arbejde efter ergonomiske principper, arbejdspladsens arbejdsmiljøregler og sikkerhedsforanstaltninger

Materialet er blevet downloadet af 13 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.