Målgruppe

Hovedforløb

EUX

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

2 timer

Uddannelse

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Velfærdsteknologi (Øst)

Forløb til at arbejde med 360°-filmen ”Nedre hygiejne – mand” på Xpander fra Take a Walk

Beskrivelse

Forløbet til ’Nedre hygiejne – Mand” skal gøre eleverne skarpe på deres egen viden om nedre hygiejne og anspore dem til at finde fejl i filmen. Dette forløb lægger op til at det bruges sammen med forløbet ”Nedre hygiejne kvinde”, men kan med få justeringer bruges selvstændigt.

 

Tanken bag forløbet er, at eleverne langt hen ad vejen kan arbejde selvstændigt med emnet, fx mens underviser og øvrige elever er i gang med simulationsopgaver.

Forløbet består af 3 opgaver:

– Observation

– Refleksion

– Produktion

Læringsmål

  • (SSH) Personlig hjælp, omsorg og pleje 3. Eleven kan anvende viden om hygiejniske principper, afbrydelse af smitteveje, procedurer for personlig hygiejne, mund- og tandpleje samt medicinhåndtering som delegeret opgave, til selvstændigt at udføre pleje- og omsorgsopgaver hos borgeren.
  • (SSH) Personlig hjælp, omsorg og pleje 5. Eleven kan anvende viden om alderssvækkede borgeres funktionsniveau, behov og hyppigst forekommende kroniske sygdomme til at kunne planlægge, udføre og evaluere personlig hygiejne og plejeopga-ver med omsorg og respekt for det enkelte menneske.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.