Målgruppe

EUD GF2

EUX

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

2 timer

Uddannelse

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Velfærdsteknologi (Øst)

Forløb til at arbejde med 360°-filmen ”Nedre hygiejne – mand” på Xpander fra Take a Walk

Beskrivelse

Forløbet til ’Nedre hygiejne – Mand” skal gøre eleverne skarpe på deres egen viden om nedre hygiejne og anspore dem til at finde fejl i filmen. Dette forløb lægger op til at det bruges sammen med forløbet ”Nedre hygiejne kvinde”, men kan med få justeringer bruges selvstændigt.

 

Tanken bag forløbet er, at eleverne langt hen ad vejen kan arbejde selvstændigt med emnet, fx mens underviser og øvrige elever er i gang med simulationsopgaver.

Forløbet består af 3 opgaver:

– Observation

– Refleksion

– Produktion

Læringsmål

  • GF2 Kompetencemål 1: Eleven kan i kendte situationer yde omsorg, pleje og praktisk hjælp til borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ud fra enkle etiske refleksioner over borgerens selvbestemmelsesret, intimsfære og blufærdighed.
  • GF2 Kompetencemål 4: Eleven kan i kendte situationer medvirke til at afbryde smitteveje og reflektere over enkle måder at overholde hygiejniske retningslinjer.
Materialet er blevet downloadet af 1 bruger.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.