Målgruppe

Hovedforløb

EUX

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

2 timer

Uddannelse

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Velfærdsteknologi (Øst)

Forløb til at arbejde med 360°-filmen ”Nedre hygiejne – kvinde” på Xpander fra Take a Walk

Beskrivelse

Forløbet til ’Nedre hygiejne – Kvinde” skal gøre eleverne skarpe på deres egen viden om nedre hygiejne og anspore dem til både at finde fejl og vurdere om den viste nedre hygiejne er et eksempel til efterfølgelse. Dette forløb lægger op til at det bruges sammen med forløbet ”Nedre hygiejne mand”, men kan med få justeringer bruges selvstændigt.

 

Tanken bag forløbet er, at eleverne langt hen ad vejen kan arbejde selvstændigt med emnet, fx mens underviser og øvrige elever er i gang med simulationsopgaver.

 

Forløbet består af 3 opgaver:

– Observation

– Refleksion

– Produktion

Læringsmål

  • SSA: Somatisk sygdom og sygepleje 8. Eleven kan finde og anvende viden om principper for hygiejne til at begrunde og arbejde med særlige regimer i forbindelse med infektionssygdomme og institutionsinfektioner samt til at vej-lede borgeren/patienten, pårørende og kolleger i at overholde hygiejniske principper for at af-bryde smitteveje.
Materialet er blevet downloadet af 2 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.