Målgruppe

EUD GF1

EUD GF2

Hovedforløb

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

5 timer 30 minutter

Uddannelse

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Den pædagogiske assistentuddannelse

Vis mere
Velfærdsteknologi (Øst)

Disse materialer er anvendt på SOSU-skolernes bæredygtighedsdag 2023, hvor ca. 2900 elever og 150 undervisere fra 13 af landets SOSU-skoler deltog. Formålet med bæredygtighedsdagen er at lære elever mere om bæredygtighed ved hjælp af konkrete eksempler inden for deres fagområde og at inspirere dem til at tage bæredygtige initiativer både under og efter deres uddannelse.

Beskrivelse

Formålet med bæredygtighedsdagen er:

 • at inspirere til og skabe viden om bæredygtighed i den praksis, eleverne møder under og efter uddannelsesforløb
 • at udvikle undervisningsmateriale om bæredygtighed, heriblandt videocases om bæredygtighed i praksis
 • at inspirere til innovative arbejdsmetoder til udvikling af bæredygtige løsninger
 • at øge opmærksomheden og skærpe fokus på bæredygtig udvikling på social- og sundhedsskolerne

Der arbejdes ud fra nedenstående cases:

 • Grøn Familiestart – SSA-rettet videocase
 • Hjemme-/sygeplejen VBH – SSH-rettet videocase
 • Kollerup Børnehus – PA-rettet videocase
 • De Frivilliges Hus/Social Sundhed – GF-rettet videocase

Eleverne så to inspirationsoplæg om bæredygtighed og de 17 verdensmål (live over Teams), hvorefter de så Double Diamond-videoen (er på YouTube-playlisten). Double Diamond-modellen dannede rammerne for den innovationstilgang, eleverne skulle følge for at finde frem til en bæredygtig løsning på en problemstilling. Eleverne fremstillede et produkt og skulle afslutningsvis præsentere deres løsning.

Læringsmål

 • Deltagerne får viden om bæredygtighed.
 • Eleven lærer at arbejde innovativt og kan anvende Double Diamond-modellen i praksis.
 • Eleven lærer at reflektere over bæredygtighed inden for dit fagområde.
 • Deltagernes opmærksomhed øges og fokus skærpes på bæredygtig udvikling på social- og sundhedsskolerne.
Ditte Skou Nielsen

Har du spørgsmål?

Ditte Skou Nielsen
Bæredygtighedskonsulent