Livsstilssygdomme og dokumentation med Appinux, GF2 SOSU

Målgruppe

EUD GF2, EUX

Fag / Emner

Omsorg, sundhed og Pædagogik, Grundfag (Dansk, matematik, sprog)

Varighed

52 timer 30 minutter

Fagområde

Social- og sundhedshjælperuddannelsen, Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Velfærdsteknologi (Øst)

Eleverne har en uge til at arbejde med 4 cases omkring borgere med livsstilssygdomme. De skal bla. dokumentere i et rigtigt dokumentationssystem, Appinux. Journalføring, triangering, KOSMO-modellen, mestringsevne, ændringsskema, kommunikation, rollespil, simulation, ADL, plejeopgaver. Det hele kan følges live på en observationsskærm i klassen samt andre løsninger inden for telemedicin.

Dette forløb er blevet downloadet af 43 brugere.

Læringsmål

  • Kompetencemål 2. Forstå og forklare rammerne for den rehabiliterende tilgang, herunder faggruppens funktion i forhold til at støtte borgeren i mestring af eget liv
  • Vidensmål 5 Hyppigst forekommende livsstilsrelaterede sygdomme, herunder KOL, diabetes, demens og hjerte-kar lidelser.
  • Vidensmål 8 Behandle statistiske informationer om livsstil og sygdomme og forklare funktioner og grafer, der viser sammenhænge mellem dem.
  • Naturfag E 2 Har kendskab til matematiske udtryk og kan redegøre for enkle beregninger i sammenhæng med det naturfaglige arbejde

Beskrivelse

Eleverne kommer rundt om blodpropper, KOL, diabetes og demens igennem nogle cases, som de arbejder med ugen igennem, hvor dokumentation og rollespil er en del af opgaverne. Der sluttes af med en fremlæggelser

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.