Målgruppe

Hovedforløb

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

4 timer 30 minutter

Uddannelse

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Velfærdsteknologi (Øst)

Eleverne skal arbejde i grupper med at forbedre livskvaliteten for nogle psykiatriske borgere, som de kan læse om i de medfølgende cases og møde i Virtual Reality, VR. Farmakologi, sygepleje, psykisk sygdom. Medicin, medicinhåndtering, paranoid skizofren, psykiatrien, bipolar, dobbelt diagnose, psykiske diagnoser

Beskrivelse

Ud fra casebeskrivelser og VR filmene, skal eleverne finde ud af, hvordan man kan forbedre livskvalitet for en af borgerne. Eleverne skal først undersøge begreber som dobbelt diagnose, bipolar lidelse, manisk fase, depressiv fase, skizofreni, psykoser og livskvalitet. Derefter se VR filmene og arbejde med livskvalitet derud fra.

Læringsmål

  • Psykisk sygdom og sygepleje: 1 Eleven kan anvende viden om de hyppigst forekommende psykiske sygdomme og deres symptomer herunder demenssygdomme, skizofreni, affektive lidelser, angsttilstande, personlighedsforstyrrelser og dobbeltdiagnoser til selvstændigt at varetage sygepleje af borgere/patienter med psykisk sygdom.
  • 2 Eleven kan anvende viden om sygeplejefaglig teori, metode og vurdering, herunder jeg-støttende sygepleje, kognitiv tilgang og miljøterapi til at arbejde som kontaktperson og understøtte borge- rens/patientens rehabiliteringsproces og recovery.
  • 4. Eleven kan anvende viden om mestringsstrategier og den enkeltes psykosociale forudsætninger og udviklingsmuligheder til selvstændigt at indgå i et involverende samarbejde med borgeren/patienten om et forløb
  • Farmakologi og medicinhåndtering 4. Eleven kan anvende beregninger af medicin for at fremme patientsikkerheden og forebygge fejl ved medicinhåndtering
  • 5. Eleven kan anvende viden om almen og speciel farmakologi, herunder psykofarmaka til at observere virkninger og bivirkninger samt forklare kontraindikationer, interaktioner og dispenseringsformer inden for de mest almindelige hovedgrupper, herunder hvilken betydning det har for observationen af borgere og patienter
  • 6. Eleven kan anvende viden om sundhedspædagogiske metoder, redskaber og praksisformer, herunder vejledning, motivation og selvadministration i samarbejdet med borgere, patienter og pårørende i primær og sekundær sektor, herunder samarbejde med almen praksis til at øge kvaliteten og patientsikkerheden ved medicinhåndtering.

Materialet er blevet downloadet af 27 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.