Målgruppe

EUX

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

4 timer 30 minutter

Uddannelse

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Velfærdsteknologi (Øst)

Eleverne arbejder i, forløbet i grupper med at forbedre livskvaliteten for nogle psykiatriske borgere, som de kan møde/se i VR og læse om i de medfølgende cases. opgaven kan godt bruges uden VR-briller, da filmene er på videnscenterets YouTube kanal.

Beskrivelse

I forløbet vælger, eleverne i gruppen en af de tre cases at arbejde med:

  • Peter – Besøg hos beboer
  • Dorthe – Bipolar
  • Sofie – Skizofren

Eleverne skal her se en 360graders film om deres case person, som kan ses i enten VR eller på videnscenterets YouTube kanal (det foretrækkes at de ser den i VR). Ud fra case beskrivelser og VR filmene skal eleverne, så finde ud af, hvordan man kan forbedre livskvalitet for en af borgerne. Eleverne skal først undersøge begreber som dobbelt diagnose, bipolar lidelse, manisk fase, depressiv fase, skizofreni, psykoser og livskvalitet. Derefter se VR filmene og arbejde med livskvalitet derud fra.

Ønsker du at arbejde (videre) med det 21. århundredes kompetencer, så indgår denne Videnskonstruktion i forløbet.  

Du kan læse mere om kompetencen her: Videnskonstruktion

Læringsmål

  • Eleven kan anvende viden om principperne for sygeplejeprocessen til målrettet at prioritere, tilrettelægge, udføre og evaluere psykiatrisk sygepleje med udgangspunkt i borgerens/patientens ressourcer og
  • Eleven kan anvende viden om socialpsykologi og omgivelsernes betydning for borgere med psykisk sygdom, herunder demens, til at kunne bevare respekt og værdighed for den enkelte borger/patient samt forebygge udadreagerende adfærd og magtanvendelse.
  • Eleven kan anvende beregninger af medicin for at fremme patientsikkerheden og forebygge fejl ved medicinhåndtering.

Materialet er blevet downloadet af 5 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.