Little Bits Code, PAU

Målgruppe

Hovedforløb

Fag / Emner

Omsorg, sundhed og Pædagogik

Varighed

48 timer 00 minutter

Fagområde

Den pædagogiske assistentuddannelse

Velfærdsteknologi (Øst)

Little Bits er simple elektroniske og digitale kredsløb, der kan sættes sammen på uendelig mange måder. Dette er en opgave, hvor de Pædagogiske Assistenter skal forholde sig analytisk til little Bits ud fra et pædagogisk perspektiv. Kodning, innovation, digital, digitaldannelse

Læringsmål

  • 1. Eleven kan anvende digitale medier, til at planlægge og igangsætte pædagogiske aktiviteter.
  • 2. Eleven kan anvende viden om digital mediekultur og digital dannelse, til at arbejde med den pædagogiske målgruppes overvejelser og adfærd i brugen af digitale- og sociale medier.
  • 4. Eleven kan anvende forskellige digitale medier til pædagogiske aktiviteter med fokus på kreative og æstetiske udtryksformer.
  • 5. Eleven kan anvende viden om den pædagogiske målgruppes legekultur, til at inddrage relevante digitale redskaber i den pædagogiske praksis.
  • 7. Eleven kan anvende it, sociale og digitale medier som formidlings -, kommunikations- og dokumentationsredskaber i den pædagogiske praksis.

Beskrivelse

Opgaven tager udgangspunkt i little Bits Code Kit. Det er en del af konceptet, hvor man tilslutter det til computeren, og derved kan kode små spil. Der er 4 standard forprogrammerede spil, som eleverne skal arbejde med ud fra et pædagogisk perspektiv

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.