Målgruppe

Hovedforløb

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

2 timer

Uddannelse

Den pædagogiske assistentuddannelse

Velfærdsteknologi (Øst)

Planlægning og igangsætning af pædagogiske aktiviteter. Legekultur, digitale redskaber, pædagogisk aktiviteter, læreplanstemaer, teknologi

Beskrivelse

Eleverne arbejder i grupper med digitale teknologier eller gadgets. Eleverne skal planlægge en aktivitet udfra læreplanstemaer og bruge HV-ord og SMITTE-modellen.
Til sidst afprøves aktiviteterne i fælleskab i klassen.

Ønsker du at arbejde (videre) med det 21. århundredes kompetencer, så indgår denne Kollaboration i forløbet. Du kan læse mere om kompetencen her Kollaboration

Læringsmål

  • Eleven kan anvende digitale medier, til at planlægge og igangsætte pædagogiske aktiviteter.
  • Eleven kan anvende viden om den pædagogiske målgruppes legekultur, til at inddrage relevante digitale redskaber i den pædagogiske praksis.
  • Eleven kan anvende viden om den pædagogiske målgruppes legekultur, til at begrunde inddragelsen af relevante digitale redskaber i den pædagogiske praksis.

Materialet er blevet downloadet af 20 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.