Leg med Gadgets, PAU

Målgruppe

EUD GF2, Hovedforløb

Fag / Emner

Omsorg, sundhed og Pædagogik, Grundfag (Dansk, matematik, sprog)

Varighed

2 timer

Fagområde

Den pædagogiske assistentuddannelse

Velfærdsteknologi (Øst)

Planlægning og igangsætning af pædagogiske aktiviteter. Legekultur, digitale redskaber, pædagogisk aktiviteter, læreplanstemaer, teknologi

Dette forløb er blevet downloadet af 18 brugere.

Læringsmål

  • Mål 1. Eleven kan anvende digitale medier til at planlægge og igangsætte pædagogiske aktiviteter
  • Mål 5. Eleven kan anvende viden om den pædagogiske målgruppes legekultur til at inddrage relevante digitale redskaber i den pædagogiske praksis

Beskrivelse

Gruppearbejde omkring anvendelsen af digitale medier. Opgaven kan både bruges af GF2 elever samt PAU elever

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.