Lav en vejledning til velfærdsteknologi, GF2 SOSU

Målgruppe

EUD GF2

Fag / Emner

Omsorg, sundhed og Pædagogik

Varighed

2 timer 00 minutter

Fagområde

Social- og sundhedsassistentuddannelsen, Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Velfærdsteknologi (Øst)

Eleverne skal afprøve og gøre sig bekendt med velfærdsteknologiske løsninger, de vælger en løsning ud og lave en vejledning til den. Hjælpemidler, velfærdsteknologi, video, digitale hjælpemidler

Dette forløb er blevet downloadet af 9 brugere

Læringsmål

  • 2. Eleven kender sundhedsteknologi herunder telemedicin og kan forklare, hvordan social- og sundhedsassistenten medvirker ved implementering af nye sundhedsteknologiske løsninger på arbejdspladsen.
  • 3. Eleven kan forklare, hvordan social- og sundhedsassistenten vejleder og instruerer borgere, pårørende og kolleger i forhold til anvendelse af forskellige typer af teknologiske løsninger til specifikke målgrupper
  • 4. Eleven kan forklare, hvad der fremmer og hæmmer forandringsprocesser, og hvordan social- og sundhedsassistenten kan indgå i dialog med kolleger om forandringsprocesser ved implementering af velfærdsteknologiske løsninger, og hvordan velfærdsteknologiske løsninger kan bidrage til faglig kvalitet, effektiv ressourceudnyttelse og trivsel på arbejdspladsen.

Beskrivelse

Først beskriver eleverne, hvad de mener velfærdsteknologi er, gerne ved hjælp af deres grundbog. Derefter afprøver eleverne velfærdsteknologi og skal her lave en vejledning til deres kollegaer, så de nemt kan bruge velfærdsteknologien. Til sidste skal eleverne også lave en videovejledning af velfærdsteknologien.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.