Lav en anmeldelse af Sound Around, GF2PAU

Målgruppe

EUD GF2

Fag / Emner

Omsorg, sundhed og Pædagogik

Varighed

2 timer 30 minutter

Fagområde

Den pædagogiske assistentuddannelse

Velfærdsteknologi (Øst)

Eleverne skal arbejde med Sound Around og efterfølgende udarbejde en anmeldelse af dem. Refleksion, innovation, pædagogisk aktivitet, videndeling, lydoptagelse, læringsaktivitet

Dette forløb er blevet downloadet af 2 brugere

Læringsmål

  • Mål 1. Eleven kan anvende digitale medier til at planlægge og igangsætte pædagogiske
  • Mål 5. Eleven kan anvende viden om den pædagogiske målgruppes legekultur til at inddrage relevante digitale redskaber i den pædagogiske praksis

Beskrivelse

Eleverne skal arbejde med Sound Around og derefter foretage en anmeldelse, som skal indeholde en beskrivelse af anvendelsesmuligheder samt pædagogiske refleksioner over Sound Around som pædagogisk redskab

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.