Lav en anmeldelse af Optage Klemmer – PAU

Målgruppe

Hovedforløb

Fag / Emner

Omsorg, sundhed og Pædagogik

Varighed

2 timer 30 minutter

Fagområde

Den pædagogiske assistentuddannelse

Velfærdsteknologi (Øst)

Eleverne skal arbejde med Optage Klemmer og efterfølgende udarbejde en anmeldelse af dem

Læringsmål

  • 1. Eleven kan anvende digitale medier, til at planlægge og igangsætte pædagogiske aktiviteter
  • 2. Eleven kan anvende viden om digital mediekultur og digital dannelse, til at arbejde med den pædagogiske målgruppes overvejelser og adfærd i brugen af digitale- og sociale medier
  • 5. Eleven kan anvende viden om den pædagogiske målgruppes legekultur, til at inddrage relevante digitale redskaber i den pædagogiske praksis
  • 7. Eleven kan anvende it, sociale og digitale medier som formidlings -, kommunikations- og dokumentationsredskaber i den pædagogiske praksis

Beskrivelse

Eleverne skal arbejde med Optage Klemmer og derefter foretage en anmeldelse, som skal indeholde en beskrivelse af anvendelsesmuligheder samt pædagogiske refleksioner over Optage Klemmer som pædagogisk redskab

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.