Lav en anmeldelse af interaktiv væg, GF2PAU

Målgruppe

EUD GF2

Fag / Emner

Omsorg, sundhed og Pædagogik

Varighed

2 timer 30 minutter

Fagområde

Den pædagogiske assistentuddannelse

Velfærdsteknologi (Øst)

Eleverne skal arbejde med den Interaktive Væg og efterfølgende udarbejde en anmeldelse af den. Refleksion, lyd, billede, innovation, pædagogisk aktivitet, videndeling, læringsaktivitet

Læringsmål

  • Mål 1. Eleven kan anvende digitale medier til at planlægge og igangsætte pædagogiske aktiviteter
  • Mål 5. Eleven kan anvende viden om den pædagogiske målgruppes legekultur til at inddrage relevante digitale redskaber i den pædagogiske praksis

Beskrivelse

Eleverne skal arbejde med den Interaktiv Væg og derefter foretage en anmeldelse, som skal indeholde en beskrivelse af anvendelsesmuligheder samt pædagogiske refleksioner over Interaktiv Væg som pædagogisk redskab

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.