Målgruppe

EUD GF2

EUX

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

5 timer

Uddannelse

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Velfærdsteknologi (Øst)

I denne opgave skal eleverne arbejde i grupper og udforske kroppens organer ved først at se dem live igennem app’en ”Kroppens Anatomi AR” og bruge den til at tegne efter samt svare på spørgsmål til organerne

Beskrivelse

Som underviser kan man vælge at tildele eleverne nogle sygdomme, hvis man vil sikre, at alle bliver dækket.

Vi anbefaler dog at eleverne selv udforske og udvælger, så man derved får brugt 21st Centery Skills bedst muligt.

Ønsker du at arbejde (videre) med det 21. århundredes kompetencer, så indgår denne Videnskonstruktion og Kollaboration i forløbet.

Du kan læse mere om kompetencen her:
Kollaboration

Videnskonstruktion

Læringsmål

  • Kompetencemål på rutineret niveau 1. Eleven kan redegøre for kroppens opbygning, organsystemer og basale funktioner, samt videregive observationer og handle fagligt relevant på hyppigst forekommende livsstilsrelaterede sygdomme og de hyppigste symptomer på demens i kendte situationer.
  • Kompetencemål på rutineret niveau 5. Eleven kan deltage i enkel faglig kommunikation og anvende sundhedsfaglige begreber og på baggrund af observationer i kendte situationer indgå i faglig dokumentation i digitale kommunikations- og dokumentationssystemer.
Materialet er blevet downloadet af 9 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.