Målgruppe

EUD GF1

EUD GF2

Hovedforløb

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

31 timer

Uddannelse

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Den pædagogiske assistentuddannelse

Vis mere
Velfærdsteknologi (Øst)

Randers Social- og Sundhedsskole afholder årligt en international dag, der centrerer sig om FN's verdensmål, og har til formål at integrere et globalt perspektiv i undervisningen. Samtidig stræber man som en skole, der har forpligtet sig som verdensmålsskole, efter at indarbejde de specifikke verdensmål, som skolen har udvalgt at fokusere på.

Beskrivelse

I bestræbelserne på at fremme bæredygtighed har Randers Social- og Sundhedsskole indført det årlige initiativ, International Dag, som fokuserer på verdensmål og bæredygtighed. En sådan dag giver elever og medarbejdere mulighed for at koble ny viden på deres egen hverdag i forhold til internationalisering og bæredygtighed og sætter fokus på, hvordan elever og medarbejdere på skolerne kan arbejde med udvalgte verdensmål i forhold til uddannelserne og dagligdagen på skolen.

Arbejdet med et fælles tema på tværs af årgange og uddannelser giver ikke blot indsigt i andre fagområder på skolen, men styrker også følelsen af fællesskab blandt eleverne omkring netop bæredygtighed og vigtigheden af at gøre en positiv forskel – både i fællesskab og individuelt. Med et internationalt fokus som bagtæppe for denne dag styrkes elevernes bevidsthed om, at vores påvirkning ikke blot begrænser sig til det lokale eller nationale niveau, men strækker sig globalt.

Dette materiale henvender sig til mange forskellige målgrupper og kan tilpasses den enkelte uddannelse alt efter, hvilket verdensmål der arbejdes med.

Tid:

  • Forberedelse – en uge
  • Gennemførelse – en dag

Læringsmål

  • Eleverne får en viden om verdensmålene set i et internationalt perspektiv.
  • Eleverne kan reflektere over verdensmålene i deres dagligdag både professionelt og privat.
  • Eleverne kan anvende verdensmålene i deres kommende erhverv.
Materialet er blevet downloadet af 3 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.