Implementeringsopgave til instruktionsfilm, PAU

Målgruppe

Hovedforløb

Fag / Emner

Omsorg, sundhed og Pædagogik

Varighed

8 timer 30 minutter

Fagområde

Den pædagogiske assistentuddannelse

Velfærdsteknologi (Øst)

Ud fra Videnscentrets instruktionsvideoer skal eleven arbejde selvstændigt eller i grupper med implementering af velfærdsteknologi. Opgaven passer til alle niveauer fra GF2 og op. Innovation, hjælpemidler, digitale gadgets

Dette forløb er blevet downloadet af 3 brugere

Læringsmål

  • Digital kultur, 6. Eleven kan anvende viden om velfærdsteknologi, sociale- og digitale medier som hjælpemiddel til øget selvhjulpenhed og styrket livskvalitet hos den pædagogiske målgruppe
  • Arbejdsmiljø og ergonomi, 2. Eleven kan selvstændigt planlægge at arbejde med forflytningsopgaver herunder forebygge arbejdsbetingede belastninger og arbejdsulykker ved hjælp af velfærdsteknologi, hjælpemidler og ergonomiske teknikker

Beskrivelse

Eleverne kan godt arbejde selvstændigt eller i grupper med denne opgave. De skal gerne afprøve teknologier, hvis det er muligt, men det er dog ikke et krav til opgaven, da funktionaliteten gerne skulle skinne igennem i videoen. Fokus skal være på implementering og borgerperspektivet.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.