Implementeringsopgave til instruktionsfilm, GF2 PAU

Målgruppe

EUD GF2

Fag / Emner

Omsorg, sundhed og Pædagogik

Varighed

5 timer 30 minutter

Fagområde

Den pædagogiske assistentuddannelse

Velfærdsteknologi (Øst)

Ud fra Videnscentrets instruktionsvideoer skal eleven arbejde selvstændigt eller i grupper med implementering af velfærdsteknologi. Opgaven passer til alle niveauer fra GF2 og op. Innovation, hjælpemidler, digitale gadgets

Dette forløb er blevet downloadet af 3 brugere

Læringsmål

  • Kompetencemål 5. Planlægge og igangsætte pædagogiske aktiviteter, der gør brug af velfærdsteknologi, digitale og sociale medier
  • Kompetencemål 6. Anvende digitale medier i simple pædagogiske situationer som redskab til faglig dialog og formidling
  • Færdighedsmål 12. Brancherettet velfærdsteknologi og digitale medier til pædagogiske aktiviteter og elektronisk kommunikation.
  • Vidensmål 13. Aktuel velfærdsteknologi og digitale medier, der kan anvendes i det pædagogiske arbejde, under hensyntagen til målgruppen
  • Vidensmål 14. Hensigtsmæssig anvendelse af digitale og sociale medier i det pædagogiske arbejde, både som aktivitet og som redskab til faglig dialog og formidling.

Beskrivelse

Eleverne kan godt arbejde selvstændigt eller i grupper med denne opgave. De skal gerne afprøve teknologier, hvis det er muligt, men det er dog ikke et krav til opgaven, da funktionaliteten gerne skulle skinne igennem i videoen. Fokus skal være på implementering og borgerperspektivet.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.