Målgruppe

EUX

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

8 timer

Uddannelse

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Den pædagogiske assistentuddannelse

Velfærdsteknologi (Øst)

Videnscenter for Velfærdsteknologi Øst har lavet en række instruktionsvideoer, der viser brugen af velfærdsteknologiske og digitale løsninger. Instruktionsfilmene passer bredt til alle niveauer og der stilles refleksionsspørgsmål i filmene så elever selv kan reflektere og overveje hvordan de ville kunne bruge de evt. teknologiske løsninger i deres kommende praksis.

Beskrivelse

I forløbet skal eleverne selvstændigt eller i små grupper, se videnscenterets instruktionsfilm og udvælge 3 teknologier de vil arbejde videre. Hvis det er muligt skal eleverne afprøve teknologierne, men det er ikke et krav,  da funktionaliteten gerne skulle skinne igennem i videoen. Fokus skal være på implementering og borgerperspektivet.

Til sidst skal eleverne udvælger en af de tre teknologier, som de skal lave en vejledning til hvordan man ville kunne få den implementeret i deres praksis.
Ønsker du at arbejde (videre) med det 21. århundredes kompetencer, så indgår denne Teknologi i forløbet.
Du kan læse mere om kompetencen her Teknologi

Læringsmål

  • Eleven kan anvende viden om funktionsevne, forflytning, lejring, mobilisering samt hjælpemidler og velfærdsteknologi til at begrunde, vurdere og tilrettelægge pleje- og omsorgsopgaver med fokus på borgerens/patientens mestringsevne.
  • Eleven kan anvende viden om funktionsevne, forflytning, lejring, mobilisering samt hjælpemidler og velfærdsteknologi til at tilrettelægge pleje- og omsorgsopgaver med fokus på borgerens/patientens mestringsevne.
  • Eleven kan finde og anvende viden om velfærdsteknologi i sygeplejen til at medvirke ved implementering af nye teknologiske løsninger i forhold til borgeren/patienten og pårørende, herunder telemedicinske løsninger.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.