Funktionsnedsættelser med aldringsdragt, SSA

Målgruppe

Hovedforløb

Fag / Emner

Omsorg, sundhed og Pædagogik

Varighed

24 timer 30 minutter

Fagområde

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Velfærdsteknologi (Øst)

I denne opgave kommer eleverne til at afprøve, hvordan det føles at have fysiske funktionsnedsættelser og diskutere, hvordan det påvirker mennesker, når de ikke længere kan klare sig selv. Geriatri, refleksion, livskvalitet, hverdagsrehabilitering, rehabilitering, velfærdsteknologi, simulation

Dette forløb er blevet downloadet af 1 bruger

Læringsmål

  • Kompetencemål 2. Eleven kan begrunde og selvstændigt tilrettelægge, udføre og evaluere sygepleje, der retter sig imod borgere og patienters grundlæggende behov ud fra en metodisk og rehabiliterende tilgang.
  • 14. Eleven kan med udgangspunkt i borgerens eller patientens ressourcer og hjælpemidler selvstændigt tilrettelægge sit eget og andres arbejde efter ergonomiske principper, arbejdspladsens arbejdsmiljøregler og sikkerhedsforanstaltninger.
  • 12. Eleven kan selvstændigt anvende relevant velfærdsteknologi samt tage initiativ til implementering af ny viden og teknologi.

Beskrivelse

Dette er et kort forløb, hvor eleverne arbejder sig ind i, hvordan det påvirker et menneskes livskvalitet at have funktionsnedsættelser og enten skal bruge hjælpemidler eller have hjælp af andre til at få hverdagen til at fungere.
De skal afprøve aldringsdragten og udføre nogle hverdagsaktiviteter, som de derefter skal reflektere over i forhold til livskvalitet.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.