Funktionsnedsættelser med aldringsdragt, PAU

Målgruppe

Hovedforløb

Fag / Emner

Omsorg, sundhed og Pædagogik

Varighed

3 timer 30 minutter

Fagområde

Den pædagogiske assistentuddannelse

Velfærdsteknologi (Øst)

I denne opgave kommer eleverne til at afprøve, hvordan det føles at have fysiske funktionsnedsættelser og diskutere, hvordan det påvirker mennesker, når de ikke længere kan klare sig selv. Geriatri, refleksion, livskvalitet, hverdagsrehabilitering, rehabilitering, velfærdsteknologi, simulation

Dette forløb er blevet downloadet af 3 brugere

Læringsmål

  • Kompetencemål 10. Eleven kan selvstændigt understøtte den pædagogiske målgruppes mestring af opgaver og udfordringer i dagligdagen.
  • 11. Eleven kan anvende viden om kognitiv og motorisk udvikling, bevægelse, krop og udeliv til at igangsætte fysisk udviklende aktiviteter.
  • 12. Eleven kan anvende viden om nationale og lokale anbefalinger i det sundhedsfremmende arbejde.
  • 13. Eleven kan selvstændigt motivere målgruppen til bevægelse samt igangsætte målrettede fysiske aktiviteter.

Beskrivelse

Dette er et kort forløb, hvor eleverne arbejder sig ind i, hvordan det påvirker et menneskes livskvalitet at have funktionsnedsættelser og enten skal bruge hjælpemidler eller have hjælp af andre til at få hverdagen til at fungere.
De skal afprøve aldringsdragten og udføre nogle hverdagsaktiviteter, som de derefter skal reflektere over i forhold til livskvalitet.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.