Funktionsnedsættelser med aldringsdragt, GF2 SOSU

Målgruppe

EUD GF2

Fag / Emner

Omsorg, sundhed og Pædagogik

Varighed

3 timer 30 minutter

Fagområde

Social- og sundhedsassistentuddannelsen, Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Velfærdsteknologi (Øst)

I denne opgave kommer eleverne til at afprøve, hvordan det føles at have fysiske funktionsnedsættelser og diskutere, hvordan det påvirker mennesker, når de ikke længere kan klare sig selv. Geriatri, refleksion, livskvalitet, hverdagsrehabilitering, rehabilitering, velfærdsteknologi, simulation

Dette forløb er blevet downloadet af 13 brugere.

Læringsmål

  • Kompetencemål 2. forstå og forklare rammerne for den rehabiliterende tilgang, herunder faggruppens funktion i forhold til at støtte borgeren i mestring af eget liv.
  • Vidensmål: 7. Have grundlæggende viden om omsorg, personlig og praktisk hjælp til borgere med fysisk eller psykisk.
  • 10. Hev grundlæggende viden om arbejdsrelaterede digitale og velfærdsteknologiske hjælpemidler
  • Færdighedsmål 1. Kunne anvende normalt forekommende arbejdsredskaber, hjælpemidler og velfærdsteknologi.

Beskrivelse

Dette er et kort forløb, hvor eleverne arbejder sig ind i, hvordan det påvirker et menneskes livskvalitet at have funktionsnedsættelser og enten skal bruge hjælpemidler eller have hjælp af andre til at få hverdagen til at fungere.
De skal afprøve aldringsdragten og udføre nogle hverdagsaktiviteter, som de derefter skal reflektere over i forhold til livskvalitet

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.