Funktionsnedsættelser med aldringsdragt, GF2 PAU

Målgruppe

EUD GF2, EUX

Fag / Emner

Omsorg, sundhed og Pædagogik

Varighed

3 timer 30 minutter

Fagområde

Den pædagogiske assistentuddannelse

Velfærdsteknologi (Øst)

I denne opgave kommer eleverne til at afprøve, hvordan det føles at have fysiske funktionsnedsættelser og diskutere, hvordan det påvirker mennesker, når de ikke længere kan klare sig selv. Geriatri, refleksion, livskvalitet, hverdagsrehabilitering, rehabilitering, velfærdsteknologi, simulation

Dette forløb er blevet downloadet af 5 brugere

Læringsmål

  • Vidensmål Vidensmål 13. Aktuel velfærdsteknologi og digitale medier, der kan anvendes i det pædagogiske arbejde, under hensyntagen til målgruppen.
  • Kompetencemål Kompetencemål 5. Planlægge og igangsætte pædagogiske aktiviteter, der gør brug af velfærdsteknologi, digitale og sociale medier

Beskrivelse

Dette er et kort forløb, hvor eleverne arbejder sig ind i, hvordan det påvirker et menneskes livskvalitet at have funktionsnedsættelser og enten skal bruge hjælpemidler eller have hjælp af andre til at få hverdagen til at fungere.
De skal afprøve aldringsdragten og udføre nogle hverdagsaktiviteter, som de derefter skal reflektere over i forhold til livskvalitet.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.