Etik og Velfærdsteknologi, SSA

Målgruppe

Hovedforløb

Fag / Emner

Omsorg, sundhed og Pædagogik

Varighed

1 timer

Fagområde

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Velfærdsteknologi (Øst)

Fokus på spisesituationer. Lær om mekanisk og elektrisk spiserobot og andre spiseredskaber. Tal om hjælpemidler, etik, og anvendelse

Dette forløb er blevet downloadet af 20 brugere

Læringsmål

  • Mål 4: Eleven kan anvende viden om fysiske, psykiske og sociale funktionsnedsættelser til at forstå (vurdere og begrunde) betydningen af at kunne mestre hverdagslivet me
  • Mål 4: Eleven kan anvende viden om lovgivning og vejledninger inden for området til videregivelse af oplysninger, overholdelse af tavshedspligt, og sikring af patientsikkerhed, herunder forebygge utilsigtede hændelser. Mål 8: Eleven kan anvende viden om etik til at reflektere over etiske dilemmaer i den professionelle omsorg, herunder forståelsen af at være i en hjælpekrævende situation. Rehabilitering og sundhedsfaglig indsats
  • Kompetencemål 1: Eleven kan selvstændigt og i tværfagligt samarbejde udøve arbejdet som social- og sundhedshjælper, i overensstemmelse med de etiske og lovmæssige regler der følger med ansvaret som fag- og myndighedsperson, og i overensstemmelse med de fastlagte kvalitetsstandarder, herunder beskrivelser af serviceniveau der gælder for social og sundhedshjælperens arbejdsområde.

Beskrivelse

Gruppe arbejde

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.