Eriksons udviklingsteori med velfærdsteknologi, PAU

Målgruppe

Hovedforløb

Fag / Emner

Omsorg, sundhed og Pædagogik

Varighed

4 timer 00 minutter

Fagområde

Den pædagogiske assistentuddannelse

Velfærdsteknologi (Øst)

Denne opgave tager udgangspunkt i Eriksons udviklingsteori, hvor eleverne skal placere teknologier og hjælpemidler som understøtter de forskellige livskriser

Dette forløb er blevet downloadet af 3 brugere

Læringsmål

  • Digital kultur Avanceret 6. Eleven kan anvende viden om velfærdsteknologi, sociale- og digitale medier som hjælpemiddel til øget selvhjulpenhed og styrket livskvalitet hos den pædagogiske målgruppe.
  • Kompetencemål 10. Eleven kan selvstændigt understøtte den pædagogiske målgruppes mestring af opgaver og udfordringer i dagligdagen.
  • 17. Eleven kan anvende digitale medier samt teknologiske løsninger som redskab i pædagogiske aktiviteter.
  • 21. Eleven kan selvstændigt reflektere over egen fagprofessionelle rolle samt etiske dilemmaer i det pædagogiske arbejde

Beskrivelse

Erikson deler menneskets psykologiske udvikling op i 8 stadier. Hvert stadium indebærer en krise, hvor to mulige udfald stilles op mod hinanden. Under hver af disse kriser skal eleverne placere relevante teknologiske løsninger, der kan understøtte den menneskelige udvikling.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.