Målgruppe

Hovedforløb

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

5 timer 30 minutter

Uddannelse

Den pædagogiske assistentuddannelse

Velfærdsteknologi (Øst)

Denne opgave tager udgangspunkt i Eriksons udviklingsteori, hvor eleverne skal placere teknologier og hjælpemidler som understøtter de forskellige livskriser

Beskrivelse

Erikson deler menneskets psykologiske udvikling op i 8 stadier. Hvert stadium indebærer en krise, hvor to mulige udfald stilles op mod hinanden. Under hver af disse kriser skal eleverne placere relevante Velfærdsteknologiske løsninger, der kan understøtte den menneskelige udvikling.

Ønsker du at arbejde (videre) med det 21. århundredes kompetencer, så indgår denne Teknologi i forløbet.
Du kan læse mere om kompetencen her: Teknologi vante teknologiske løsninger, der kan understøtte den menneskelige udvikling.

Læringsmål

  • Eleven kan anvende viden om velfærdsteknologi, sociale- og digitale medier som hjælpemiddel til øget selvhjulpenhed og styrket livskvalitet hos den pædagogiske målgruppe.
  • Eleven kan vurdere og begrunde behovet for velfærdsteknologi, sociale- og digitale medier som hjælpemiddel til øget selvhjulpenhed og styrket livskvalitet hos den pædagogiske målgruppe.

Materialet er blevet downloadet af 12 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.