Eriksons udviklingsteori med velfærdsteknologi, SSA

Målgruppe

Hovedforløb

Fag / Emner

Omsorg, sundhed og Pædagogik

Varighed

4 timer 00 minutter

Fagområde

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Velfærdsteknologi (Øst)

Denne opgave tager udgangspunkt i Eriksons udviklingsteori, hvor eleverne skal placere teknologier og hjælpemidler som understøtter de forskellige livskriser

Dette forløb er blevet downloadet af 6 brugere

Læringsmål

  • Kompetencemål: 2. Eleven kan begrunde og selvstændigt tilrettelægge, udføre og evaluere sygepleje, der retter sig imod borgere og patienters grundlæggende behov ud fra en metodisk og rehabiliterende tilgang
  • 5. Eleven kan selvstændigt arbejde med borger- og patientrettet forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering i forhold til de hyppigst forekommende fysiske og psykiske sygdomme og funktionsnedsættelser
  • 12. Eleven kan selvstændigt anvende relevant velfærdsteknologi samt tage initiativ til implementering af ny viden og teknologi

Beskrivelse

Erikson deler menneskets psykologiske udvikling op i 8 stadier. Hvert stadium indebærer en krise, hvor to mulige udfald stilles op mod hinanden. Under hver af disse kriser skal eleverne placere relevante teknologiske løsninger, der kan understøtte den menneskelige udvikling.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.