Eriksons udviklingsteori med velfærdsteknologi, GF2 PAU

Målgruppe

EUD GF2

Fag / Emner

Omsorg, sundhed og Pædagogik

Varighed

4 timer 00 minutter

Fagområde

Den pædagogiske assistentuddannelse

Velfærdsteknologi (Øst)

Denne opgave tager udgangspunkt i Eriksons udviklingsteori, hvor eleverne skal placere teknologier og hjælpemidler, som understøtter de forskellige livskriser

Dette forløb er blevet downloadet af 7 brugere

Læringsmål

  • Vidensmål 21. Udviklingspsykologiske perspektiver og retninger, der er relevante for pædagogisk arbejde med det lille barn.
  • 26. Psykologiske og sociologiske processer, der omhandler individets samspil med andre.
  • Kompetencemål 5. planlægge og igangsætte pædagogiske aktiviteter, der gør brug af velfærdsteknologi, digitale og sociale medier

Beskrivelse

Erikson deler menneskets psykologiske udvikling op i 8 stadier. Hvert stadium indebærer en krise, hvor to mulige udfald stilles op mod hinanden. Under hver af disse kriser skal eleverne placere relevante teknologiske løsninger, der kan understøtte den menneskelige udvikling

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.