Digitale pædagogiske aktiviteter, PAU

Målgruppe

EUX, Hovedforløb

Fag / Emner

Omsorg, sundhed og Pædagogik

Varighed

12 timer 15 minutter

Fagområde

Den pædagogiske assistentuddannelse

Velfærdsteknologi (Øst)

Eleven skal gennem egen refleksion og afprøvning arbejde med at udvikle pædagogiske aktiviteter til en specifik målgruppe, hvor der tages udgangspunkt i digitale medier og velfærdsteknologi af forskellige slags. VR, Virtual reality, digitalkultur, refleksion, SMTTE-modellen, GDPR, livskvalitet

Dette forløb er blevet downloadet af 7 brugere

Læringsmål

  • 1. Eleven kan anvende digitale medier, til at planlægge og igangsætte pædagogiske aktiviteter
  • 2. Eleven kan anvende viden om digital mediekultur og digital dannelse, til at arbejde med den pædagogiske målgruppes overvejelser og adfærd i brugen af digitale- og sociale medier.
  • 4.Eleven kan anvende forskellige digitale medier til pædagogiske aktiviteter med fokus på kreative og æstetiske udtryksformer. - Gælder kun for de teknologier, der har et kreativt eller æstetisk element. Fx Osmo.
  • 5. Eleven kan anvende viden om den pædagogiske målgruppes legekultur, til at inddrage relevante digitale redskaber i den pædagogiske praksis
  • 6. Eleven kan anvende viden om velfærdsteknologi, sociale- og digitale medier som hjælpemiddel til øget selvhjulpenhed og styrket livskvalitet hos den pædagogiske målgruppe.
  • 7. Eleven kan anvende it, sociale og digitale medier som formidlings -, kommunikations- og dokumentationsredskaber i den pædagogiske praksis.
  • 8. Eleven kan anvende viden om lovgivning og gøre sig etiske overvejelser i brugen af digitale og sociale medier i den pædagogiske praksis

Beskrivelse

Opgaven er ret omfattende og rammer næsten alle mål for digital kultur. Hvis man sætter forventningen højt for eleverne, kan de få flere dage til at gå med opgaven. Hvis den skal overstås hurtigt, så kan man presse det ned på en dags tid. Men dertil skal der også en fremlæggelse eller præsentation af deres produkt, så det er svært at få den under 1½ dag

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.