Målgruppe

Hovedforløb

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

2 timer

Uddannelse

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Velfærdsteknologi (Øst)

I forløbet her bruges appen DigiSafe. I forløbet skal eleverne arbejde med sikkerhed på nette og hvordan de vil vejleder deres borgere om sikkerhed på nettet

Beskrivelse

I forløbet bruges appen DigiSafe, der er en gratis app. Appen udviklet til at hjælpe eksempelvis borgere med psykiske udfordringer og andre borgere til at begå sig på nettet. En opgave indenfor Digital Kultur, e-boks, sociale medier, SoMe, nemid og GDPR. Inden i bruger forløbet så husk at undersøg om jeres skole har sagt god for appen, i frohold til GDPR.

I forløbet skal eleverne ud fra app’en DigiSafe planlægge en læringsaktivitet til borgere med psykiske handicaps, hvor de skal anvende viden om sociale- og digitale medier som hjælpemiddel til øget selvhjulpenhed og styrket livskvalitet hos den pædagogiske målgruppe

Ønsker du at arbejde (videre) med det 21. århundredes kompetencer, så indgår denne Kollaboration i forløbet.
Du kan læse mere om kompetencen her: Kollaboration

Læringsmål

  • Eleven kan med afsæt i viden baseret på erfaring og evidens anvende digitale redskaber til informationssøgning, databehandling, dokumentation og kommunikation til at sikre kvalitet og kontinuitet i de sundhedsfaglige ydelser.

Materialet er blevet downloadet af 9 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.