DigiSafe – Sikkerhed på Nettet, PAU

Målgruppe

Hovedforløb

Fag / Emner

Omsorg, sundhed og Pædagogik

Varighed

2 timer

Fagområde

Den pædagogiske assistentuddannelse

Velfærdsteknologi (Øst)

DigiSafe - sikkerhed på Nettet for specialområdet. Denne app er gratis og er udviklet til at hjælpe eksempelvis borgere med psykiske udfordringer og andre borgere til at begå sig på nettet. En opgave indenfor Digital Kultur, e-boks, sociale medier, SoMe, nemid, GDPR

Dette forløb er blevet downloadet af 5 brugere

Læringsmål

  • 2. Eleven kan anvende viden om digital mediekultur og digital dannelse, til at arbejde med den pædagogiske målgruppes overvejelser og adfærd i brugen af digitale- og sociale medier
  • 6. Eleven kan anvende viden om velfærdsteknologi, sociale- og digitale medier som hjælpemiddel til øget selvhjulpenhed og styrket livskvalitet hos den pædagogiske målgruppe.
  • 8. Eleven kan anvende viden om lovgivning og gøre sig etiske overvejelser i brugen af digitale og sociale medier i den pædagogiske praksis.

Beskrivelse

Eleverne skal ud fra app’en DigiSafe planlægge en læringsaktivitet til borgere med psykiske handicaps, hvor de skal anvende viden om sociale- og digitale medier som hjælpemiddel til øget selvhjulpenhed og styrket livskvalitet hos den pædagogiske målgruppe

Man kan bruge den enkelte opgave, eller kombinere med nedenstående opgaver for at få et helt dagsprogram:
- Generelt oplæg om velfærdsteknologi: https://videnscenterportalen.dk/vtoe/forloeb/generelt-oplaeg-om-velfaerdsteknologi/
- Afprøve funktionsnedsættelse på egen krop med aldringsdragt: https://videnscenterportalen.dk/vtoe/forloeb/funktionsnedsaettelser-med-aldringsdragt-pau/
- DigiSafe opgaven
- Afprøve valgfri velfærdsteknologi: https://videnscenterportalen.dk/vtoe/forloeb/velfaerdsteknologi-paa-paedagogisk-assistent/

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.