Design en sansekommode

Målgruppe

Hovedforløb

Fag / Emner

Omsorg, sundhed og Pædagogik

Varighed

21 timer 30 minutter

Fagområde

Den pædagogiske assistentuddannelse

Velfærdsteknologi (Øst)

I dette forløb arbejdes der med sanser, sanseintegration og sansestimulering.
Opgaven er tænkt som inspiration til, hvordan I med få redskaber, kan arbejde med sanserne og skabe Snoezel-lignende miljøer i jeres institutioner

Dette forløb er blevet downloadet af 10 brugere

Læringsmål

  • Idræt og bevægelse 2. Eleven kan planlægge og formidle forskellige sanse- og bevægelseslege i kreative og fantasifulde rammer samt organisere bevægelseslege, der understøtter specifikke udviklings- og læringsområder.
  • 5. Eleven kan anvende viden om den pædagogiske målgruppes motoriske udvikling og sansning, til at tilrettelægge og udføre sansemotoriske aktiviteter
  • 6. Eleven kan anvende viden om mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne til selvstændigt at planlægge bevægelsesaktiviteter, så målgruppen udvikler egne handlekompetencer gennem fysisk aktivitet
  • Digital kultur 6. Eleven kan anvende viden om velfærdsteknologi, sociale- og digitale medier som hjælpemiddel til øget selvhjulpenhed og styrket livskvalitet hos den pædagogiske målgruppe
  • Kulturelle udtryksformer 6. Eleven kan skabe rammer for leg, oplevelser og sansninger, der understøtter den pædagogiske målgruppesæstetiske udvikling og læring

Beskrivelse

Hvordan kan der arbejdes med Snoezel begrebet og påvirke sanserne med få redskaber. Dekorer en sansevogn ud fra sansepåvirkningsteorier. Find den kreative åre frem og brug sanserne

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.