Målgruppe

Hovedforløb

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

4 timer 00 minutter

Uddannelse

Den pædagogiske assistentuddannelse

Velfærdsteknologi (Øst)

I dette forløb skal eleverne arbejde med de 7 sanser, sanseintegration og sansestimulering.
Opgaven er tænkt som inspiration til, hvordan man med få redskaber, kan arbejde med sanserne og skabe sansestimulerende miljøer i praksis.

Beskrivelse

I denne opgave skal eleverne arbejde med sanseintegrationsteori og med hvordan man kan påvirke sanserne med få redskaber. De skal være kreative og samarbejde om at dekorere en sansevogn med udgangspunkt i sanseintegrationsteorien.

Ønsker du at arbejde med det 21. århundredes kompetencer i undervisningen, så kan du f.eks. bruge kompetencenøglen “Kollaboration” i dette undervisningsforløb.

Du kan læse mere om kompetencen her:Kollaboration

Læringsmål

  • Bevægelse og idræt mål 2. Eleven kan planlægge og formidle forskellige sanse- og bevægelseslege i kreative og fantasifulde rammer samt organisere bevægelseslege, der understøtter specifikke udviklings- og læringsområder.
  • Bevægelse og idræt mål 5. Eleven kan anvende viden om den pædagogiske målgruppes motoriske udvikling og sansning, til at tilrettelægge og udføre sansemotoriske aktiviteter
  • Bevægelse og idræt mål 6. Eleven kan anvende viden om mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne til selvstændigt at planlægge bevægelsesaktiviteter, så målgruppen udvikler egne handlekompetencer gennem fysisk aktivitet
  • Kulturelle udtryksformer mål 6. Eleven kan skabe rammer for leg, oplevelser og sansninger, der understøtter den pædagogiske målgruppesæstetiske udvikling og læring

Materialet er blevet downloadet af 21 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.