Den mikroskopiske verden

Målgruppe

EUD GF2

Fag / Emner

Omsorg, sundhed og Pædagogik

Varighed

4 timer 30 minutter

Fagområde

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Velfærdsteknologi (Øst)

Naturfag E niveau GF2
Mikroorganismer og deres livsbetingelser

Louise Jagd Rosendal
Videnscenter for Velfærdsteknologi/Øst

Læringsmål

  • Fagmål 1: Har kendskab til naturfaglige begreber og enkle modeller, så eleven kan forklare erhvervsfaglige problemstillinger med naturfagligt indhold
  • Fagmål 3: Under vejledning kan arbejde eksperimentelt med faget
  • Fagmål 6: Under vejledning kan indhente og anvende relevante naturfaglige informationer fra forskellige informationskilder, samt anvende relevante it-værktøjer
  • Fagmål 7: Kan dokumentere og formidle resultater af sit arbejde med naturfaglige emner

Beskrivelse

Eleven sættes i stand til at kunne dokumentere og formidle resultater af sit arbejde med naturfaglige emner.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.