Målgruppe

EUD GF2

EUX

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

2 timer 45 minutter

Uddannelse

Den pædagogiske assistentuddannelse

Velfærdsteknologi (Øst)

Case til arbejdet med snoezelrum og sanseintegration på den Pædagogiske Assistent uddannelse. Casen handler om Oliver, der er 5 år og diagnosticeret med autisme. Sanser, snoezel, sanseintegration, arousal, stimuli, pædagogisk aktivitet, føle, taktil

Beskrivelse

Eleverne lærer om sanseintegration og skal her prøve det på egen krop. Ved selv at stå i situationen, kan eleverne bedre udføre opgave. Eleverne skal herudover også gøre sig overvejelser og refleksioner om, hvornår sanseintegration giver mening for inklusion.

Læringsmål

  • 4. Eleven kan arbejde selvstændigt med pædagogiske metoder, der understøtter trivsel, inklusion og udvikling
  • 5. Eleven kan selvstændigt igangsætte pædagogiske aktiviteter, der tilsigter deltagelse, involvering og medskabende processer for den pædagogiske målgruppe.
  • 9. Eleven kan selvstændigt varetage pædagogiske omsorgsopgaver, herunder etablere og indgå i professionelle relationer med den pædagogiske målgruppe.
  • 10. Eleven kan selvstændigt understøtte den pædagogiske målgruppes mestring af opgaver og udfordringer i dagligdagen

Materialet er blevet downloadet af 13 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.