Målgruppe

EUD GF2

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

6 timer 45 minutter

Uddannelse

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Velfærdsteknologi (Øst)

En opgave, der giver eleverne en god indflyvning til, hvad velfærdsteknologi er, hvordan det kan bruges, samt træner elevernes formidlingsevner. Velfærdsteknologi, hjælpemidler, digitale hjælpemidler, informationssøgning, refleksion

Beskrivelse

Forløbet kan bruges, som en god indføring til hvad velfærdsteknologi er, hvilke typer velfærdsteknologi der eksistere og hvordan teknologierne bruges. I forløbet skal elever selv ind og undersøge hvad velfærdsteknologi er og foretage informationssøgning omkring velfærdsteknologi, samt skal eleverne finde de velfærdsteknologiske løsninger, som de syntes er interessante og spædende. det er også et forløb der ligger op til at eleverne arbejder hands-on med teknologi

Hvis 21st skills indgår i forløbet, link til den rette kompetencenøgle i beskrivelsen på portalen.
Brug denne tekst i bunde af forløbsbeskrivelsen:
Ønsker du at arbejde (videre) med det 21. århundredes kompetencer, så indgår denne Teknologi i forløbet.
Du kan læse mere om kompetencen her: Teknologi

Læringsmål

  • Eleven kan i kendte situationer redegøre for ergonomiske principper, regler om sikkerhed og arbejdsmiljø, samt deltage i forflytninger med og uden velfærdsteknologiske hjælpemidler, samt i enkle situationer reflektere over egenomsorg i jobudøvelsen.

Materialet er blevet downloadet af 29 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.