Bonusfagsopgave til velfærdsteknologi, SSA

Målgruppe

Hovedforløb

Fag / Emner

Omsorg, sundhed og Pædagogik

Varighed

6 timer 00 minutter

Fagområde

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Velfærdsteknologi (Øst)

En opgave, der giver eleverne en god indføring i, hvad velfærdsteknologi er, hvordan det kan bruges, samt træner elevernes formidlingsevner. Velfærdsteknologi, hjælpemidler, digitale hjælpemidler, informationssøgning, refleksion

Dette forløb er blevet downloadet af 14 brugere

Læringsmål

  • 2. Eleven kender sundhedsteknologi herunder telemedicin og kan forklare, hvordan social- og sundhedsassistenten medvirker ved implementering af nye sundhedsteknologiske løsninger på arbejdspladsen.
  • 3. Eleven kan forklare, hvordan social- og sundhedsassistenten vejleder og instruerer borgere, pårørende og kolleger i forhold til anvendelse af forskellige typer af teknologiske løsninger til specifikke målgrupper
  • 4. Eleven kan forklare, hvad der fremmer og hæmmer forandringsprocesser, og hvordan social- og sundhedsassistenten kan indgå i dialog med kolleger om forandringsprocesser ved implementering af velfærdsteknologiske løsninger, og hvordan velfærdsteknologiske løsninger kan bidrage til faglig kvalitet, effektiv ressourceudnyttelse og trivsel på arbejdspladsen.

Beskrivelse

Forløbet kan bruges til de målløse valgfag, som skolerne obligatorisk set skal uddybe - bonusfag og støttefag. Der er sat mål på fra SSA uddannelsen, men opgaven kan også bruges mere frit som en god indføring i, hvad velfærdsteknologi er, og hvordan det bruges.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.